Category Archives: Zunanje ogrevanje

  • -

Zunanje električno ogrevanje

Category : Zunanje ogrevanje

Pod zunanje ogrevanje spadajo dvorišča, uvozne rampe, pločniki, stopnice, parkirišča, klančine,…

S polaganjem grelnih kablov prepreprečimo poledenelost ter nabiranje snega.

Preprečimo lahko tudi poškodbe ljudi na raznih stopniščih ter vhodih v objekte.

SAMSUNG
“Read More”

Ogrevanje žlebov

Category : Zunanje ogrevanje

OGREVANJE ODTOKOV METEORNE VODE (ŽLEBOV)
ledene_svece

Sisteme za taljenje snega in ledu za strehe in žlebove je mogoče instalirati na skoraj vseh vrstah strešnih konstrukcij, kjer je treba preprečiti zastajanje vode v strešnih žlebovih in zmanjšati poškodbe na zgradbah, kot so zmrznjene fasade in strehe.

 

“Read More”

Ogrevanje cevovodov

Category : Zunanje ogrevanje

OGREVANJE CEVOVODOV

ccahbo2x

Ogrevanje proti zmrzovanju

V zimskem obdobju se pojavlja zmrzovanje vode in podobnih tekočih medijev tudi v toplotno izoliranih ceveh. S spremljajočimi grelnimi instalacijami ob ceveh z minimalno energijo preprečimo zmrzovanje.

Za izvedbo spremljajočih grelnih instalacij lahko uporabimo po želji naročnika ali po našem nasvetu.

“Read More”