Category Archives: Elektro instalacije

 • -

LED razsvetljava

Category : Elektro instalacije

Nudimo vam LED razsvetljavo

LED1400


 • -

Inteligentne elektro instalacije

Category : Elektro instalacije

Inteligentne elektro instalacije

Kaj so sodobne elektro instalacijeV principu električna instalacija skrbi za razdelitev električne energije. Klasična elektro instalacija deli energijo iz ene točke do končnih porabnikov (odvisno od velikosti objekta je število takih točk različno). Krmiljenje porabnikov se prepleta z napajanjem, kar povzroča nepreglednost. V sedanjih časih, ko je pa raznih naprav vedno več to vsekakor ne zadošča. V novih objektih z novimi tehnologijami v skrbi za okolje prihaja do novih zahtev

 • udobnost
 • spreminjanje namembnosti prostorov
 • centralne in lokalne funkcije
 • povezava različnih sistemov v celoto
 • možnost komunikacije
 • prilagojenost ohranjanju okolja
 • zmanjšanje porabe energije in obratovalnih stroškov

Klasična instalacija postane za vse te zahteve preobsežna in s tem tudi teže obvladljiva ter manj varna.

 

ref76sl3
prenos
Sodobna instalacija se imenuje EIB kot European Installation Bus – evropska elektro instalacija krmiljena
po vodilu, ali EIB instabus.
 

 

 

Je dejansko sodobna elektro instalacija, katera združuje do sedaj že poznane posamične inteligentne instalacije
v skupni standard oz. skupno elektro instalacijo.
Do sedaj smo v klasični elektro instalaciji poznali več različnih po področjih razdeljenih raznih avtomatik, kot
na primer: avtomatike za ogrevanje, hlajenje, žaluzije, razsvetljavo itd. Toda pojavil se je problem, ko smo
želeli te različne po svoje inteligentne instalacije združiti v en sam skupni sistem, jih nadgraditi ali povezati na
skupni nadzorni sistem. Kar pa seveda ni bilo mogoče, zaradi različnih standardov.

 

EIB instalacija postaja zanesljiv temelj vsem bodočim nadgradnjam, ki bodo porabnike še bolj povezale
z računalniškim krmiljenjem na nivoju osebnih računalnikov. S temi povezavami se bo klasična instalacija morala
popolnoma umakniti novi, sodobni, kjer se lahko prenos informacij (primer: “Prižgi luč v dnevni sobi” ) vrši
preko 2-žične zveze, ali radijske zveze ali zveze po energetskem kablu ali po internetu. Možnosti prenosa so
neskončne a protokol prenosa, vhodi in izhodi ostajajo naslonjeni na standard EIB.

 

Inteligentne EIB instalacije  se po funkciji ločijo za objekte poslovnega in individualnega statusa. Pri poslovnih
objektih je poudarjena usklajenost med ugodnim delovnim okoljem, varnostjo  in energetskim varčevanjem.
Za individualne objekte pa je poudarjena želja po udobju in zaščiti.

Sistemi, ki nastopajo predvsem v poslovnih stavbah:elektro6

 • razsvetljava
 • senčila
 • ogrevanje, klima
 • energetsko varčevanje
 • spremljanje dogajanja – nadzorni sistemSistemi, ki nastopajo predvsem v individualnih hišah:
 • razsvetljava
 • senčila
 • ogrevanje
 • kontrola preko telefonske linije
 • protivlomna zaščita
 • protipožarno javljanje
 • daljinsko upravljanje

elektro4

 


 • -

Elektro instalacije

Category : Elektro instalacije

ELEKTRO INSTALACIJE

 

elektro_instalacije

 

Določenih gradbenih del nikakor ni pametno izvajati v ‘lastni režiji’. Eno od takih so prav gotovo električne inštalacije,
saj samograditelj določenih del največkrat ne znajo strokovno izvesti. Tako za vas izvedemo elektroinštalacije na
individualnih, večstanovanjskih, poslovnih, trgovskih, industrijskih objektih ter na novogradnjah.

 

 

“Read More”